Čeho si rodiče a žáci cení na naší škole,

aneb proč k nám rodiče dávají své děti.

 

Zeptali jsme se rodičů i dětí, co se jim ve škole líbí, čeho si cení. Přinášíme zde výběr z odpovědí:

     „Líbí se mi, že naše škola je malá“ (Dominik 5. třída)
V naší menší škole je na každého vidět a každý vidí na všechny. K dětem lze přistupovat individuálněji a pomáhat jim v rozvoji a zároveň lze lépe předcházet negativním jevům (šikana atd.)

        phoca_thumb_l_noname.jpg   phoca_thumb_l_noname_8.jpg

      „Moc se mi líbí, že máme svý páťáky“ (Terezka 1. třída)
Inspirováni samotnými žáky jsme ve škole zavedli systém „patronů prvňáčků“, nebo-li „Projekt bezpečí pro prvňáčky“. Aby se prvňáčci ve škole nemohli cítit „ztraceni“ a jako ti „nejmenší“, adoptuje si tak každého prvňáčka jeden žák z páté třídy. Ten ho uvádí do života ve škole a má nad ním svůj patronát. Funkci „patronů“ si pochvalují jak samotní prvňáčci, tak i žáci pátých ročníků, ale i učitelé a rodiče. „Páťáci“ se totiž učí přebírat odpovědnost za mladší a být jim ochranou a oporou.

 

                  phoca_thumb_l_noname_15.jpg   

               „Baví mě pondělní setkávání s ředitelkou“ (Jakub 3. třída)
Každé pondělí se všichni žáci ráno setkávají s paní ředitelkou (bez přítomnosti třídních učitelů). Na setkávání probíhá oboustranná komunikace o důležitých otázkách, o životě ve škole atd. Děti se mají možnost neformálně vyjadřovat a i diskutovat o běhu školy.

   phoca_thumb_l_20170428_1117301.jpg

      „Jsem ráda, že si ráno ve třídě povídáme“ (Jana 3. třída)
V každé třídě většinou vyučování začíná „ranním kroužkem“ na koberci a polštářích, kde se děti mohou vypovídat z toho, s čím do školy přišly. Vnímáme to jako dobrý ventil, kdy děti mohou cíleně povídat o tom, co je pro ně důležité a nemusejí se s tím pak zabývat při vyučování.

   phoca_thumb_l_noname_1.jpg

     „Moc se mi líbilo to rozloučení s námi páťáky, že jsme ze školy prostě jen tak nevyšuměli“ (Marie, končící žákyně 5. třídy)
Velmi se nám ve škole osvědčilo „Loučení s páťáky“. Jde o závěrečnou zahradní slavnost, kdy je každý páťák slavnostně ostužkován a vyslán k dalšímu studiu. Žáci tak ze školy jen tak „nevyšumí“, slavnostně a důstojně uzavřou jednu kapitolu svého života a vydají se dále. Tato slavnost je opakovaně kladně hodnocena všemi zúčastněnými stranami (žáky, rodiči, prarodiči, učiteli...).

      

 

2aa.PNG 2bb.PNG

 

2cc.PNG

 

        „Baví mě hlášení do rozhlasu“ (Jana 4. třída)
Každý z našich žáků má pravidelně prostor učit se veřejnému projevu i skrze školní rozhlas. V součinnosti s třídní učitelkou a rodiči si dítě připraví své krátké hlášení do školního rozhlasu. Děti se učí krátkému a srozumitelnému projevu a hlášení si pochvalují i rodiče, kteří vidí, že dítě se učí všestranné komunikaci.

 

1a.jpg

 

         „Jsem ráda, že se moje dítě dostalo na dobré osmileté gymnázium“ (Matka bývalého žáka Dominika)
Žáci naší školy mají poměrně vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia.

 

      

  „Velmi našemu dítěti (prvňáčkovi) prospělo, že jsme školu mohli oba poznat předem“ (Maminka prvňáčka Standy)
V naší škole jsme jako první v okolí před mnoha lety zavedli tzv. „Školičku“, tedy několikatýdenní přípravný program pro ev. budoucí prvňáčky. Budoucí žáci a jejich rodiče si mohou školu předem „ochutnat“, seznámit se s prostředím školy a do první třídy se tak většinou již nebojí.

 

 

      „Náš syn se ve škole naučil skvěle plavat - lépe než děti kamarádek z jiných škol.“ (Maminka Hana)
V naší škole máme menší tělocvičnu. Proto, pokud to počasí dovolí, tráví děti tělocvik venku – na čerstvém vzduchu. A zároveň klademe v rámci tělesné výchovy vyšší důraz na výuku plavání.

   phoca_thumb_l_noname_10.jpg    phoca_thumb_l_noname_9.jpg

       „Velmi na škole oceňuji nabídku kroužků“ (Maminka Lucie)
V naší škole kroužky organizujeme tak „trochu jinak“. Nenutíme platit rodiče vysoké sumy za (mnohdy nekvalitní) kroužky, které zajišťují různé agentury zvnějšku. Ve spolupráci s Radou rodičů vedou kroužky v naší škole (kromě některých učitelů) i rodiče, kteří to dělají s nadšením, zápalem a jen za nutné náklady.

      phoca_thumb_l_noname_6.jpg  
   

      „Moje děti pravidelně a rády jezdí se školou na tábor“ (Maminka Petra)
V součinnosti s některými rodiči pořádáme již mnoho let letní tábor, o který je stále mezi dětmi velký zájem.

     phoca_thumb_l_dsc05213.jpg

      „Líbí se mi, že škola organizuje různé akce pro veřejnost, a že se na tom můžeme s dětmi podílet.“ (Maminka Jana)
Škola pořádá předvánoční, velikonoční akce, na kterých se podílejí jak učitelé, tak i žáci a rodiče. Takováto spolupráce přispívá m.j. i k vzájemnému poznávání.

  phoca_thumb_l_20181018_160620.jpg

 "Jsem ráda, že vyučování začínáme až v 8:30!" (Lucka)
Za souhlasu většiny rodičů jsme se rozhodli začínat vyučování až v 8:30 hod. Lépe to vyhovuje jak rodičům, tak i dětem. A pro ty děti, jejichž rodiče je potřebují do školy dovést dříve, je ráno otevřená školní družina.

 


Přednosti naší školy
 

Nabízíme Vám zde několik pohledů na přednosti a výhody naší školy:

 • Malá škola v poklidné čtvrti
  Naše základní škola je umístěna uprostřed zeleně v klidném prostředí městské části Praha 13. Navíc patří k malým školám (v obvodu Prahy 13 je dokonce nejmenší). Nabízí tak přednosti a výhody malé školy.

 • Dopravní dostupnost školy, která ale není u hlavní silniční tepny

  Naše škola odpovídá dopravní dostupností a časovou blízkostí centra Prahy městské škole se všemi jejími výhodami (velké možnosti dostupného mimoškolního vyžití…). Škola se ale nachází ve slepé ulici, kterou dál neprojíždí žádná auta.

 • Neanonymní prostředí
  Výhody naší malé školy jsou nasnadě: na každého je vidět a každý vidí na všechny, což současně s rozsáhlými možnostmi aktivního trávení volného času napomáhá rozvoji každého jednotlivce a účinně zabraňuje sociálně - patologickým jevům (šikana, rozličné druhy závislostí atd.).

 • Individuální přístup
  Při nižším počtu dětí ve škole lze uplatňovat skutečně individuální přístup. Výsledkem je na jednu stranu kvalitní péče jak o žáky nadané, tak i o žáky se specifickými poruchami učení a zároveň možnost neochuzovat ostatní.

 • Úspěšnost u přijímacích zkoušek
  Naši žáci vykazují vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia.

 • Pedagogický sbor
  Velkou výhodou naší menší školy je „přehledný“, zkušený a stabilní pedagogický sbor, který se neustále vzdělává a rozšiřuje své znalosti.

 • Výchovné poradenství
  Na vysoké úrovni je u nás výchovné poradenství, těžící i z toho, že naše škola není obrovskou a nepřehlednou sídlištní školou. Výchovnou poradkyní na naší škole je paní ředitelka, v jejímž jednání se spojuje dovednost jednat s rodiči a dětmi, vstřícnost, empatie a zkušenosti.

 • Vybavení školy
  Vedení školy v rámci svých možností vylepšuje vybavení školy novými učebními pomůckami, nábytkem, sportovním náčiním. V nejnovější době bylo rozsáhle investováno do zahrady, sportovní plochy a zahradního amfiteátru.

 • Metody výuky
  Snažíme se volit takové metody, abychom výuku individualizovali a respektovali osobní tempo a úroveň znalostí, abychom dali prostor dětem nadaným i dětem z určitého pohledu hendikepovaným.

 • Komunikace
  Velkou pozornost věnujeme komunikaci žák - škola - rodiče. Proto nám v případě zájmu o další informace neváhejte zatelefonovat, napsat e-mail či dopis, nebo nejlépe sjednejte si s námi osobní návštěvu. Více se o „filozofii“ naší školy dozvíte v sekci webu „Základní kameny“.

 

 
 
 

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok