Na naší škole pracuje speciální pedagog již mnoho let. Od školního roku 2021-22 jsou zde nově dvě speciální pedagožky.

Dohromady s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence, s vyučujícími a asistenty tvoří tým, snažící se podporovat spolupracující klima školy tak, aby každé dítě cítilo a rozvíjelo svoji individualitu.

Systém péče o žáky školy je rozvržen do různých oblastí podle specifických potřeb žáka. Snažíme se, aby mělo možnost vyniknout každé dítě. Zároveň dbáme na bezpečné prostředí ve třídách, aby všichni mohli uplatnit a rozvíjet své vlohy a kreativitu.

Dbáme proto na dodržování stanovených pravidel, vedeme děti k respektování hranic, k respektování potřeb jednotlivců, ale i celku.

Věnujeme se dětem s dvojí výjimečností (v určité oblasti výjimečně nadané, ale např. grafomotoriku je nutné posilovat),  nadaným (ať již např. rychlí a bystří čtenáři či šikovní v matematice a logických úlohách), dětem s potřebou podpůrných opatření, dětem s odlišným mateřským jazykem. Pracujeme s dětmi, jejichž snaha prosadit se je za limitem únosnosti pro kolektiv a zároveň učíme ty, pro které je přihlásit se o slovo velká obtíž, aby pomalu a bez tlaku získávali sebedůvěru objevováním svých kvalit a úspěchů.

Naše poradenské pracoviště se v součinnosti s celkovým záměrem školy snaží vést děti ke kritickému myšlení, které se neobejde bez logického a analytického myšlení, bez schopnosti řešit algoritmy, hledat kreativní cesty. Nedílnou součástí je umění správně a rychle se rozhodovat, zvyšovat komunikativní kompetence, osahávat si role při práci v týmu, nést zodpovědnost za  týmovou práci, učit se tým vést.

Díky novému vybavení třídy speciálního pedagoga využíváme také některé webové stránky, kterými doplňujeme výuku ve škole. 

Jsou to například: 

https://www.gramar.in/cs/

 

https://www.matika.in/cs/

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php  

 

a další.

 

 

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok