výchovný poradce

Mgr. Martina   Hanzalová 


Úloha výchovného poradce

 • poradenství při výběru vhodné školy po dokončení 5. ročníku
 • poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace, problémy pramenící z obtížných životních situaci apod.)
 • péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování
 • péče o žáky mimořádně nadané
 • evidence a aktualizace zpráv z vyšetření v PPP
 • zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (zprostředkování vyšetření v PPP), speciálně pedagogickým centrem a s jinými orgány státní správy ( zejména s OSPOD, s tím související řešení záškoláctví, vysoké absence)
 • konzultace s pedagogy, žáky a jejich zákonnými zástupci, informativní schůzka s rodiči 5. ročníků ohledně přestupu na druhý stupeň

Spolupráce s PPP

(psycholožka PhDr. Renata Faltýnová a speciální pedagožka Mgr. Denisa Červinková)

 • pro žáky naší školy provádí PPP psychologické a speciálně pedagogické vyšetření a následně případnou reedukaci, dále pak činnost poradní a konzultační

 • 1x za měsíc: pravidelné konzultace s pedagogy a výchovnou poradkyní, screening prostřednictvím třídních učitelů

 • návštěvy psycholožky a spec. pedagožky v 1. ročnících a ve třídách s klienty PPP

 • depistáž (tj. cílené a včasné vyhledávání) ve 2. třídách - je zaměřená na vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků nadaných.  

 • testy studijních předpokladů pro žáky 5. ročníku (přímo ve škole)

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5
Kuncova 1580/1, Praha 5 – Stodůlky
tel./fax: 251 611 803, 251 613 572
email:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www: www.oppp5.cz


Přijímací řízení na osmiletá gymnázia

Přihlášky změna od r. 2024

 •  Veškeré informace naleznete na webových stránkách www.prihlaskynastredni.cz
 • NOVĚ je možné podat přihlášku prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému (DIPSY), který je dostupný přes výše uvedené webové stránky, nebo bez přihlášení v podobě vytištěného výpisu. Zůstává i možnost podat přihlášku tiskopisem.
 • NOVĚ si lze zvolit až 3 obory bez talentové zkoušky, pokud byly podány přihlášky na obory s talentovou zkouškou, tak až 5 oborů.
 • NOVĚ se do výsledků přijímacího řízení nemusí započítávat známky z předchozího vzdělávání.
 • NOVĚ budou uchazeči přiřazeni na SŠ na základě výsledků přijímacího řízení a priorit, už se tedy nepoužívají zápisové lístky.

 

Odvolací řízení

Odvolat se (např. z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení nebo narušení průběhu zkoušky) lze

do 3 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých. Pokud nechcete do školy, kam jste byli přijati nastoupit, můžete se vzdát přijetí (to ale neznamená přijetí do další školy v pořadí). Pokud se chcete hlásit do dalšího kola, musíte vzdání se přijetí doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky

 

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok