ZapisyOnline_300x250_new.png

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU PROBĚHNE 13. a 14.4. 2023 

 

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ:

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění (dále jen školský zákon).

Pro zapsání a přijetí dítěte do školy jsou rozhodující následující kritéria:

  1. Místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu ZŠ Mohylová v době zápisu do školy (dle obecně závazné vyhlášky MHMP č.13/2014, o spádových obvodech základních škol)
  2. Děti s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu, jejichž sourozenec se ve škole již vzdělává (v době zápisu v 1. až 5. ročníku)
  3. Ostatní děti s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu
  4. Děti s trvalým pobytem v obci Chýnice (na základě dohody o vymezení spádové oblasti uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenou obcí)
  5. Děti s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy v době zápisu, jejichž sourozenec se ve škole již vzdělává (v době zápisu v 1. až 5. ročníku)
  6. Děti s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy v době zápisu
  7. Děti s místem trvalého pobytu mimo hl.m. Prahu, jejichž sourozenec se ve škole již vzdělává (v době zápisu v 1. až 5. ročníku)
  8. Ostatní děti

  

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen Školské rady za přítomnosti ředitelky školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do školy pro příslušný školní rok.

Spádová oblast naší školy:

https://www.praha13.cz/Spadove-obvody-zakladnich-skol-v-Praze-13-i-v-graficke-podobe.html

 

 

 
 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok