Mgr. Denisa Červinková

                                                                         speciální pedagog

  

deni 

 

Již když sem do školy chodily mé děti, doufala jsem, že jednou zde budu pracovat. A nyní ten čas nastal. Dosud jsem byla zaměstnána jako školní speciální pedagog a posléze mnoho let jako speciální pedagog v poradně.

Ráda pracuji s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Od těch, co mají díky vyššímu nadání potřebu zvýšené péče, aby dostatečně využily svůj potenciál, přes děti, jež potřebují posílit percepce, aby své vlohy dostatečně využily až po ty, jejichž chování vykazuje nutnost tréninku zaměření pozornosti, vstřebání nutnosti určitých hranic, případně posílit emočně volní stránku osobnosti.

Nedílnou součástí mé práce je spolupráce s rodiči, pravidelná komunikace s učiteli a asistenty, setkávání se s celým školním poradenským týmem.

Zaměřuji se na nápravu oslabených oblastí v domácím prostředí formou percepčně motorického tréninku, odbourávání nevyhaslých primárních reflexů pomocí neurovývojové stimulace  a na rozvíjení pozornosti s využitím Feuersteinovy metody.

Při práci s rodinami na zlepšení chování dítěte využívám možnost videozáznamu a díky tomu objevujeme funkční a vhodné vzorce dětského chování a rodičovského působení.

Budu rodičům k dispozici denně od 8 00, vždy po předchozí domluvě.

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok