Chráníme přírodu

I naše škola je zapojena do ochrany přírody v rámci EVVO = environmentální výchova, vzdělávání a osvěta tím, že plníme úkoly v jednotlivých předmětech, účastňujeme se akcí pořádaných ekologickými organizacemi Sdružení Tereza nebo Lesy Praha a recyklujeme odpad. Každá třída třídí odpad: na plasty, papír a smíšený odpad. Na chodbách stojí nádoby na bioodpad. Věříme, že i další práce žáků při třídění a účast na akcích bude i nadále úspěšná.

 

 

Bioodpad není odpad

je projekt, který se zabývá minimalizací bioodpadu ve směsném komunálním odpadu a podporuje kompostováníjako způsob nakládání s bioodpadem. Projekt je primárně cílen na žáky a učitele mateřských a základních škol, jež zapojuje do celého cyklu nakládání s bioodpadem, od třídění, přes zpracování až po následné využití zpracovaného bioodpadu a možnost vypěstování si vlastních rostlin.  Biologicky rozložitelným odpadem, který produkují ve školní kuchyni, krmíme králíky a slepice, které chováme naškolní zahradě. To, co králíci a slepice nezkonzumují, pak házíme do kompostéru, kde se přetváří bioodpad na cenný kompost. Do těchto činností se nezapojují pouze žáci, ale také někteří rodiče, kteří aktivně přinášejí bioodpad ze svých domácností. Nově nám ve škole přibyl také červený kurník –„hotel pro slepičky“. Žáci pracují také na čtverečkových záhoncích, aby se zapojili do celkového cyklu využití bioodpadu, kdy ze zpracovaného biomateriálu vytvoří kvalitní hnojivo, které následně použijí na vypěstování rostlin, jejichž zbytky budou posléze opět sloužit jako krmivo pro zvířata a kompostér. Těmito kroky uzavírají kruh a to, co si od přírody berou, jí opět vracejí zpátky.

 

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok