RNDr. et Mgr. Alena Nikrýnová         

Po studiu na gymnáziu jsem absolvovala přírodovědeckou fakultu UK. Nastoupila jsem jako vědecký pracovník do ČSAV, v té době jsem získala doktorský titul.
V době mateřské dovolené jsem vypomohla jako učitel v jedné základní škole, to změnilo můj další profesní směr. Doplnila jsem si pedagogické vzdělání, zúčastnila jsem se mnoha kurzů (např. tvořivá škola - činnostní učení; práce v Hv – hudební rok, pohybová hry, aktivní poslech, používání orffovských nástrojů...; využívání pomůcek LEGO DAKTA - spojené s exkurzí do dánských škol; získání osvědčení institutu Meja – anglický jazyk; alternativní formy práce ....). Mnoho let jsem pracovala jako lektor prázdninových flétnových kurzů a také jsem složila zkoušky průvodce Prahou.
V roce 2012 jsem dokončila pětileté studium učitelství 1. stupně na pedagogické fakultě UK, což mi pomohlo spojit své dlouhodobé zkušenosti s nejnovějšími poznatky, sledovat možné problémy a radosti žáka přímo na sobě a vidět soudobé pedagogické vize v konfrontaci s podmínkami reality. Zaměřila jsem se na badatelské metody v prvouce a zamilovala jsem si matematiku pana profesora Hejného.

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok