Organizace školního roku 2022/23

 

Organizace školního roku 2022/2023

Zahájení:

čtvrtek 1.9.2022

Burza kroužků

pondělí 5.9. od 16:30 hod. ONLINE

Podzimní prázdniny:

středa 26.10. a čtvrtek 27.10. 2022

Vánoční prázdniny:

pátek 23.12. 2022 až pondělí 2.1. 2023

vyučování začne v úterý 3.1. 2023

Ukončení vyučování v 1. pololetí

úterý 31.1. 2023

Pololetní prázdniny:

pátek 3.2. 2023

Jarní prázdniny:

13. – 19. 3. 2023

Velikonoční prázdniny:

čtvrtek 6.4. a pátek 7.4. 2023

(a pondělí Velikonoční 10.4.)

Ukončení vyučování ve 2. pololetí

pátek 30.6. 2023

Období školního vyučování 2023/2024

začne v pondělí 4.9.2023

Adventní dílna

26.11. 2022 (9.00 – 14.00 hod.)

Vánoční výstava

13.12 -16.12. 2022 (9.00 - 17.00 hod.)

Velikonoční výstava

28.-31.3. 2023 (9.00- 17.00 hod.)

Dny otevřených dveří

15.12.2022, 23.2., 30.3. 2023 (8.30 – 16 hod.)

Online dny

14.10. 2022, 17.2., 21.4. 2023

Ředitelská volna

18.11. 2022

Podzimní Školička

30.11, 7.12., 14.12. 2022 od 16 hod

Jarní Školička

1.3., 8.3., 22.3., 29.3. 2023 od 16 hod

Zahradní slavnost

27.6. 2023 od 17 hod

Zápis

13., 14.4. 2023


Náš rok
 

První školní den

První den školy zahajujeme v půl deváté. Prvňáčci přichází až v devět, aby jejich příchod nebyl ničím narušen. Přivítají se se svou paní učitelkou a novými spolužáky. Rodiče mají večer svou první třídní schůzku.

Úspěšný školák

Od října začíná projekt školní družiny, která spolupracuje s mateřskými školami a připravuje děti na plynulý přechod ze školky do školy.

Dny otevřených dveří

Každý rok máme v polovině října, listopadu a prosince návštěvní dny. Děti jsou v roli průvodců a ochotně provedou každého, kdo se ten den do naší školy přijde podívat. Podáváme informace o výuce, historii i podrobnosti ohledně výběru dětí do 1. třídy. Rodiče mohou nahlédnout do výuky nebo se odpoledne zúčastnit besedy s paní ředitelkou.

Duhový týden

Podzimní dny si zkracujeme akcí celé školy, Duhovým týdnem. Každý den má jinou barvu a všichni se snažíme se obléknout do dané barvy. Počítají se ponožky, kalhoty nebo sukně, tričko nebo mikina, rukavice a něco na hlavě. Za každý doplněk se dostávají body a třída, která jich nasbírá nejvíce, dostane Duhový řád.

Školička

V listopadu a v prosinci se koná zimní část přípravy našich budoucích prvňáčků na školu. Poznávají nové kamarády, hrají hry, ale také se trochu učí. Pro rodiče jsou připravené ukázkové hodiny, kde si mohou vyzkoušet naše výukové metody sami na sobě.

Adventní dílna

V sobotu před první adventní nedělí se pravidelně koná adventní dílna, na které je možné si vyrobit vánoční věnec, vánoční dekorace, svíčky a drobné vánoční dárky.

Mikulášská nadílka

Mikuláše chystají páťáci pro své mladší spolužáky a kamarády. Převléknou se do kostýmů a postupně navštíví všechny třídy, aby hodné děti obdarovali sladkostmi.

Vánoční výstava

Tradičně pořádáme v prosinci vánoční výstavu, kdy se naše společenská místnost zaplní vánoční dekorací, dětskými výrobky a nazdobenými stromečky a větvemi. Během výstavy je připraven bohatý odpolední program a je otevřena kavárna, kde se návštěvníci mohou občerstvit.

Zápis do 1. tříd

V polovině ledna se koná zápis dětí do 1. tříd, který vždy provází určité téma, např. Putování s makovou panenkou, Z pohádky do pohádky nebo Po stopách vodníka Česílka. Během plnění úkolů nenásilně zjistíme, zda je dítě opravdu zralé pro vstup do školy.

Kulturní a ekologické akce

Výuka neprobíhá pouze v lavicích, ale i v terénu, kde spolupracujeme s Lesy ČR nebo s hnutím Tereza. Součástí vzdělání jsou i kulturní návštěvy divadel, muzeí a jejich odborných programů, Národní galerie, Pražského hradu apod.

Školička

V březnu a v dubnu pokračuje jarní příprava zapsaných předškoláčků a navazuje na podzimní část. Pro rodiče jsou připravené tematické besedy.

Velikonoční výstava

Na jaře pořádáme velikonoční výstavu, které se účastní všechny třídy svými vystavovanými výrobky nebo svou účastí v programu pro rodiče. V rámci výstavy je připravena odpolední velikonoční dílna pro děti a jejich rodiče.

Noc s Andersenem

Každoročně se 3. oddělení školní družiny účastní akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují ve škole u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře, Hanse Christiana Andersena. Během večera hrajeme různé hry, ale hlavně si čteme a povídáme si o knížkách.

Preventivní programy a osvětové besedy

Součástí výuky jsou i preventivní programy a osvětové besedy, které pečlivě vybíráme. Spolupracujeme s Městskou policií, která připravuje program pro všechny žáky, s Hasiči hlavního města Prahy, kteří mají program pro žáky 2. a 5. tříd a se Záchrannou službou hlavního města Prahy, která proškoluje žáky 5. tříd o poskytnutí první pomoci. Besedy o etice s Dr. Marií Novákovou se účastní všichni žáci a o sexuální výchově pouze žáci 5. tříd.

Školy v přírodě

V průběhu dubna a května vyjíždějí naše p. učitelky se svými žáky na školu v přírodě. Místa pobytu letní školy v přírodě střídáme. Rádi poznáváme nová místa. Jezdíme do objektů, které jsou přizpůsobené pobytu dětí. Děti jsou rozděleny do smíšených družstev, škola v přírodě je zaměřena tematicky a celý pobyt je připraven tak, aby bylo dostatek prostoru na to dozvědět se nové věci i si pohrát a poznat místo, kde jsme.

Den dětí

Probíhá na zahradě školy. Žáci soutěží v nejroztodivnějších disciplínách a získávají školní razítka na připravené legitimace. Prodejní stánek nabízí rozmanité ceny, na jejíž zakoupení stačí určitý počet razítek. Chtějí-li si našetřit na zajímavější cenu, je to možné. Pěkné je pozorovat děti a jejich různé taktiky, jak dosáhnout vytoužené odměny.

Odpoledne za školou - seznamovací odpoledne pro budoucí prvňáčky

Vrcholem a slavnostním ukončením Školičky je ODPOLEDNE ZA ŠKOLOU, závěrečná hra o poklad. Je určené pro všechny děti, i pro ty, jež nechodily do přípravného kurzu. Koná se každoročně začátkem června. Děti mají možnost opravdu si doslova osahat své budoucí spolužáky, seznámí se i s třídními učitelkami, se spolužáky z vyšších ročníků a s paní ředitelkou.

Obhajoby závěrečných prací

Poslední týden školy prezentují páťáci svoji činnost obhajobou závěrečné práce. Pracují na nich ve škole od chvíle, kdy mají hotové přijímací zkoušky na další školy. Věnují se tématům, která si sami vyberou, která je zajímají a která jsou připraveni veřejně prezentovat před ostatními dětmi, učiteli i rodiči. Završují tak pětiletý pobyt v naší škole.

Zahradní slavnost

Tradičním slavnostním ukončením školního roku je Zahradní slavnost. Koná se vždy poslední červnové úterý. Na slavnosti se loučíme s páťáky, kteří si připraví program a obdrží šerpy a drobné dárečky od prvňáků, o které se celý školní rok starali. Všichni žáci školy dostanou od svých učitelů Osvědčení o čtenářství. Na zahradě jsou vystavené práce žáků a projekty, probíhá Výtvarná soutěž na určené téma, kde se hlasování účastní všichni návštěvníci slavnosti. Poté následuje volná zábava a pohoštění.

Letní tábor

Každoročně pořádáme ve spolupráci s Radou rodičů letní tábor pro naše žáky, jejich sourozence i kamarády. Tábor se koná prvních 14 dní v červenci a organizují ho zkušené vedoucí, které připraví pro děti dobrodružné hry, celotáborovou zábavu a plno zážitků.

Příměstský tábor

Poslední týden v srpnu Rada rodičů pořádá pro žáky naší školy týden plný her, výletů a zábavy.

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok