ČINNOSTNÍ UČENÍ
Moderní činnostní vyučování v pojetí programu Tvořivá škola vychází z činnostních metod a
forem učení známých již z prací Jana Ámose Komenského. Vede žáky ke konkrétním
činnostem, samostatným úvahám a tvorbě vlastních otázek. A tak v naší škole můžeme vidět
od 1. třídy žáky, kteří s radostí pracují, přemýšlejí, hovoří a tvoří.


Základním principem činnostního vyučování je motivace, získávání nových poznatků
pomocí názoru a konkrétních vlastních činností, objevování a nakonec také sebekontrola a
sebehodnocení.

Tento způsob výuky velice pozitivně působí na všechny žáky, protože každý má možnost
prožít úspěch. A právě tento moment je obrovskou motivací k dalšímu vzdělávání. Díky
práci s pomůckami jsou při činnostním učení žáci stále aktivně zapojeni, učí se naslouchat,
uvažovat, vyjadřovat se, komunikovat, vyhledávat a třídit informace, samostatně řešit
problémy, zodpovědně se rozhodovat. Manipulací s pomůckami si dobře osvojují i základní
pracovní návyky.

Činnostní učení je tím nejpřirozenějším způsobem výuky.

 

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok