TVOŘIVOST


Pro rozvoj tvořivosti je důležité vytvářet tvořivou atmosféru, umožnit komunikaci mezi žáky
při práci, vypěstovat citlivost k problémům, přizpůsobivost situaci, schopnost současně
zpracovávat více problémů.

Snažíme se integrovat do své vzdělávací činnosti i výchovu k tvořivosti, která se stává nejen
samotným významným pedagogickým cílem, ale zároveň i metodou a prostředkem
k aktivizaci výuky. Jedním z cílů v oblasti výchovy k tvořivosti je rozvoj adaptability,
samostatnosti, iniciativy a aktivity žáků, rozvoj schopnosti kooperace v jednotě
s individualitou jedince.

Pro vytvoření tvořivé atmosféry je zejména nutné podněcování učební iniciativy žáků,
podpora kreativních myšlenek, povzbuzování žáků k sebehodnocení, projevování respektu,
důvěry a celkového kladného vztahu k žákovi a zajištění vhodného prostředí pro kreativní
práci.

 

 

4a.jpg

 

4b.jpg

 

4c.jpg

 

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok